Luật bảo hiểm y tế năm 2019

Câu hỏi:

Nguyễn văn Tự – hải dương
Hỏi: người nhà tôi đang điều trị ở BV tỉnh, thẻ BHYT thuộc hộ cận nghèo,
hôm nay là ngày 28/12 vậy thẻ chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời hạn. Năm 2019
gđ vẫn được cấp thẻ hộ cận nghèo, nhưng hiện nay BHYT mới chưa có. BS ở
bệnh viện đã thông báo thẻ sắp hết hạn. Nhưng thẻ mới thì chưa biết khi nào
mới được cấp. Trong trường hợp người nhà tôi xuất viện đầu tháng 1 mà chưa
có thẻ mới nối tiếp thì quyền lợi có được hưởng không, hay gđ tôi phải cần
làm thủ tục j. Xin trân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn gửi câu hỏi đến công ty luật của chúng tôi

Trả lời:

Theo như thông tin trên, gia đình thuộc hộ cận nghèo, được ngân sách nhà
nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật
Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Khoản 1 Điều 4 Nghị định
146/2018/NĐ-CP. Như vậy về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng hộ cận
nghèo được cấp sẽ có giá trị sử dụng được quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị
định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một
số điều của Luật Bảo hiểm y tế như sau: “Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng
4. Đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 3, đối tượng quy định tại
khoản 1 Điều 4 Nghị định này mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức
đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được xác định
tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Như vậy thì gia đình khi được nằm trong danh sách hộ cận nghèo và đã có
quyết định phê duyệt danh sách này sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%
mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.
Trong trường hợp người nhà anh (chị) chưa được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế
của năm nay, tạm thời khi khám chữa bệnh, gia đình đóng tiền trực tiếp cho cơ
sở y tế, sau đó mang hóa đơn của những lần khám bệnh, chữa bệnh đến Phòng
bảo hiểm xã hội Thành phố hoặc Phòng bảo hiểm xã hội quận, huyện gần nhà
nhất để được thanh toán lại tiền.

Xem thêm tư vấn về BHXH tại https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

No Responses

Write a response